سیاسی

روابط سیاسی ایران و اروگوئه

روابط جمهوری اسلامی ایران و اروگوئه پس از مذاکرات مقدماتی در اردیبهشت سال 1362  رسمأ برقرار گردید. سفارت اروگوئه در تهران در سال 1362 گشایش یافت و سفارت جمهوری اسلامی ایران در مونته ویدئو نیز در سال 1369 شروع به کار نمود.

روابط ایران و اروگوئه از ابتدای تأسیس آن ، روابطی مبتنی بر ثبات و آرامش بوده و در بستری از مناسبات اقتصادی استمرار یافته است.

طی سال های گذشته، باتوجه به مواضع نسبتاً مستقل اروگوئه در مسائل بین المللی، دو کشور در سطح سازمان ها و مجامع بین المللی از مواضع و نامزدهای یکدیگر حمایت کرده اند.

در اروگوئه به جز سفارت جمهوری اسلامی ایران، هیچ نهاد یا ارگان ایرانی فعالیتی ندارد و تعداد ایرانیان مقیم این کشور نیز حدود 40 نفر برآورد می شود.

آخرین تحولات روابط دو کشور

در فروردین ماه 1395 جناب آقای دانش یزدی معاون محترم وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی سفر به اروگوئه با همتای اروگوئه ای خود ملاقات و درخصوص روابط دو جانبه و موضوعات مختلف بین المللی گفتگو و تبادل نظر نمود.

       در اردیبهشت ماه 1395 ، جناب  آقای رائول سندیک معاون رئیس جمهور اروگوئه در رأس یک هیأت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی از جمهوری اسلامی ایران دیدار و با رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، رئیس مجلس، وزیر خارجه و تنی چند از مقامات ارشد اقتصادی ایران دیدار و گفتگو نمود. این سفر موجب شکل گیری تحرک جدیدی در روابط دوستانه و سنتی میان دو کشور شد.

       در نیمه دوم سال 1395 ، گروه دوستی پارلمانی ایران و اروگوئه در مجالس دو کشور تشکیل و اعضاء آن مشخص گردید.

       همچنین اسناد پیشنهادی طرف ایرانی در موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تقدیم وزارت امور خارجه شد. این اسناد قرار است در نیمه دوم سال 1396 در دستور کار ششمین کمیسیون مشترک دو کشور در مونته ویدئو قرار گیرد.

در تاریخ 5 فروردین 1396 جناب آقای ابوالفضل پسندیده سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران به جانشینی جناب آقای صفرعلی اسلامیان کوپایی سفیر پیشین وارد مونته ویدئو شد و در تاریخ 7 تیرماه 1396 در دیدار با جناب آقای تاباره واسکز رئیس جمهور اروگوئه، استوارنامه خود را تقدیم ایشان کرد.

       همچنین جناب آقای کارلوس سگاربی وون اشتان ماین سفیر جدید اروگوئه  به جانشینی آقای خوان کارلوس اوخدا سفیر پیشین  در تاریخ 4 تیر ماه 1396 رونوشت استوارنامه خود را تقدیم جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نمود. ایشان همچنین در تاریخ 25 مرداد ماه 1396 استوارنامه خود را به جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران تقدیم کرد.

       جناب آقای رافائل میکلینی سناتور مجلس اروگوئه و معاون سازمان سوسیالیسم بین الملل در تاریخ 14 مرداد ماه 1396 به عنوان فرستاده ویژه جناب آقای تاباره واسکز رئیس جمهور اروگوئه جهت شرکت در مراسم تحلیف جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر نمود و علاوه بر حضور در مراسم تحلیف، با جناب آقای دکتر عبدالرضا عزیزی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و اروگوئه و تنی چند از مقامات سیاسی و اقتصادی ایران ملاقات نمود. 

روابط سیاسی ایران و اروگوئه

روابط جمهوری اسلامی ایران و اروگوئه پس از مذاکرات مقدماتی در اردیبهشت سال 1362  رسمأ برقرار گردید. سفارت اروگوئه در تهران در سال 1362 گشایش یافت و سفارت جمهوری اسلامی ایران در مونته ویدئو نیز در سال 1369 شروع به کار نمود.

روابط ایران و اروگوئه از ابتدای تأسیس آن ، روابطی مبتنی بر ثبات و آرامش بوده و در بستری از مناسبات اقتصادی استمرار یافته است.

طی سال های گذشته، باتوجه به مواضع نسبتاً مستقل اروگوئه در مسائل بین المللی، دو کشور در سطح سازمان ها و مجامع بین المللی از مواضع و نامزدهای یکدیگر حمایت کرده اند.

در اروگوئه به جز سفارت جمهوری اسلامی ایران، هیچ نهاد یا ارگان ایرانی فعالیتی ندارد و تعداد ایرانیان مقیم این کشور نیز حدود 40 نفر برآورد می شود.

آخرین تحولات روابط دو کشور

در فروردین ماه 1395 جناب آقای دانش یزدی معاون محترم وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی سفر به اروگوئه با همتای اروگوئه ای خود ملاقات و درخصوص روابط دو جانبه و موضوعات مختلف بین المللی گفتگو و تبادل نظر نمود.

       در اردیبهشت ماه 1395 ، جناب  آقای رائول سندیک معاون رئیس جمهور اروگوئه در رأس یک هیأت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی از جمهوری اسلامی ایران دیدار و با رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، رئیس مجلس، وزیر خارجه و تنی چند از مقامات ارشد اقتصادی ایران دیدار و گفتگو نمود. این سفر موجب شکل گیری تحرک جدیدی در روابط دوستانه و سنتی میان دو کشور شد.

       در نیمه دوم سال 1395 ، گروه دوستی پارلمانی ایران و اروگوئه در مجالس دو کشور تشکیل و اعضاء آن مشخص گردید.

       همچنین اسناد پیشنهادی طرف ایرانی در موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تقدیم وزارت امور خارجه شد. این اسناد قرار است در نیمه دوم سال 1396 در دستور کار ششمین کمیسیون مشترک دو کشور در مونته ویدئو قرار گیرد.

در تاریخ 5 فروردین 1396 جناب آقای ابوالفضل پسندیده سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران به جانشینی جناب آقای صفرعلی اسلامیان کوپایی سفیر پیشین وارد مونته ویدئو شد و در تاریخ 7 تیرماه 1396 در دیدار با جناب آقای تاباره واسکز رئیس جمهور اروگوئه، استوارنامه خود را تقدیم ایشان کرد.

       همچنین جناب آقای کارلوس سگاربی وون اشتان ماین سفیر جدید اروگوئه  به جانشینی آقای خوان کارلوس اوخدا سفیر پیشین  در تاریخ 4 تیر ماه 1396 رونوشت استوارنامه خود را تقدیم جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نمود. ایشان همچنین در تاریخ 25 مرداد ماه 1396 استوارنامه خود را به جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران تقدیم کرد.

       جناب آقای رافائل میکلینی سناتور مجلس اروگوئه و معاون سازمان سوسیالیسم بین الملل در تاریخ 14 مرداد ماه 1396 به عنوان فرستاده ویژه جناب آقای تاباره واسکز رئیس جمهور اروگوئه جهت شرکت در مراسم تحلیف جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر نمود و علاوه بر حضور در مراسم تحلیف، با جناب آقای دکتر عبدالرضا عزیزی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و اروگوئه و تنی چند از مقامات سیاسی و اقتصادی ایران ملاقات نمود.